ارسال به سراسر کشور

تضمین اصالت کالاها

پشتیبانی 7/24

پرداخت در محل ویژه تهران

اراسل به سراسر کشور

تضمین اصالت کالاها

پشتیبانی 7/24

پرداخت در محل ویژه تهران

لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی

تاریخ: 1402/12/06
تحویل کارخانه

لوله پلی اتیلن گازی 25

قیمت: 135.000

وزن: 0.12kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 63

قیمت: 630.000

وزن: 0.171kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 90

قیمت: 1.070.000

وزن: 0.279kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 110

قیمت: 1.580.000

وزن: 0.43kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 125

قیمت: 2.050.000

وزن: 0.666kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 160

قیمت: 2.720.000

وزن: 1.05kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

لیست قیمت لوله پلی اتیلن گازی

تاریخ: 1402/12/06
تحویل انبار تهران

لوله پلی اتیلن گازی 25

قیمت: 150.000

وزن: 0.12kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 63

قیمت: 690.000

وزن: 0.171kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 90

قیمت: 1.400.000

وزن: 0.279kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 110

قیمت: 2.050.000

وزن: 0.43kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 125

قیمت: 2.650.000

وزن: 0.666kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن گازی 160

قیمت: 3.600.000

وزن: 1.05kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

کارشناسان ما آماده هرگونه مشاوره رایگان حضوری و غیرحضوری، محاسبه قیمت و ارائه پیشنهادات متناسب با نیاز شما هستند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن کابلی غیر استاندارد

تاریخ: 1402/12/06
تحویل کارخانه

لوله پلی اتیلن 20 کابلی

قیمت: 35.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 25 کابلی

قیمت: 45.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 32 کابلی

قیمت: 60.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 40 کابلی

قیمت: 105.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 50 کابلی

قیمت: 130.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 63 کابلی

قیمت: 210.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 75 کابلی

قیمت: 300.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 90 کابلی

قیمت: 410.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 110 کابلی

قیمت: 610.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 125 کابلی

قیمت: 780.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 160 کابلی

قیمت: 720.000

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 200 کابلی

قیمت: 900.000

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

لیست قیمت لوله پلی اتیلن کابلی غیر استاندارد

تاریخ: 1402/12/06
تحویل انبار تهران

لوله پلی اتیلن 20 کابلی

قیمت: 40.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 25 کابلی

قیمت: 50.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 32 کابلی

قیمت: 65.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 40 کابلی

قیمت: 115.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 50 کابلی

قیمت: 145.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 63 کابلی

قیمت: 230.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 75 کابلی

قیمت: 325.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 90 کابلی

قیمت: 450.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 110 کابلی

قیمت: 660.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 125 کابلی

قیمت: 850.000

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 160 کابلی

قیمت: 780.000

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 200 کابلی

قیمت: 990.000

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

کارشناسان ما آماده هرگونه مشاوره رایگان حضوری و غیرحضوری، محاسبه قیمت و ارائه پیشنهادات متناسب با نیاز شما هستند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل کارخانه

لوله پلی اتیلن 4*50

قیمت: 150.000

وزن: 0.287kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*63

قیمت: 205.000

وزن: 0.399kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*75

قیمت: 285000

وزن: 0.551kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*90

قیمت: 405000

وزن: 0.791kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*110

قیمت: 597.000

وزن: 1.17kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*125

قیمت: 770.000

وزن: 1.51kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*160

قیمت: 1.020.000

وزن: 2kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*200

قیمت: 1.555.000

وزن: 3.05kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*250

قیمت: 2.465.000

وزن: 4.83kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*315

قیمت: 3.986.000

وزن: 7.52kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*400

قیمت: 6.413.000

وزن: 12.1kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل انبار تهران

لوله پلی اتیلن 4*50

قیمت: 155.000

وزن: 0.287kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*63

قیمت: 215.000

وزن: 0.399kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*75

قیمت: 295.000

وزن: 0.551kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*90

قیمت: 435.000

وزن: 0.791kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*110

قیمت: 620.000

وزن: 1.17kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*125

قیمت: 800.000

وزن: 1.51kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*160

قیمت: 1.060.000

وزن: 2kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*200

قیمت: 1.620.000

وزن: 3.05kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*250

قیمت: 2.560.000

وزن: 4.83kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*315

قیمت: 4.220.000

وزن: 7.52kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 4*400

قیمت: 6.776.000

وزن: 12.1kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

کارشناسان ما آماده هرگونه مشاوره رایگان حضوری و غیرحضوری، محاسبه قیمت و ارائه پیشنهادات متناسب با نیاز شما هستند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل کارخانه

لوله پلی اتیلن 6*40

قیمت: 122.000

وزن: 0.239kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*50

قیمت: 160.000

وزن: 0.314kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*50

قیمت: 191.000

وزن: 0.374kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*63

قیمت: 252.000

وزن: 0.494kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*63

قیمت: 296.000

وزن: 0.58kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*75

قیمت: 345.000

وزن: 0.675kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*75

قیمت: 423.000

وزن: 0.828kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*90

قیمت: 499.000

وزن: 0.978kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*90

قیمت: 602.000

وزن: 1.18kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*110

قیمت: 730.000

وزن: 1.43kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*110

قیمت: 903.000

وزن: 1.77kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*125

قیمت: 939.000

وزن: 1.84kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*125

قیمت: 1.160.000

وزن: 2.27kg

کلاف 50 متری

لوله پلی اتیلن 6*160

قیمت: 1.551.000

وزن: 3.04kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*200

قیمت: 2.392.000

وزن: 4.69kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*250

قیمت: 3.725.000

وزن: 7.3kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*315

قیمت: 6.148.000

وزن: 11.6kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*400

قیمت: 9.860.000

وزن: 18.6kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل انبار تهران

لوله پلی اتیلن 6*40

قیمت: 130.000

وزن: 0.239kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*50

قیمت: 170.000

وزن: 0.314kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*50

قیمت: 199.000

وزن: 0.374kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*63

قیمت: 262.000

وزن: 0.494kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*63

قیمت: 308.000

وزن: 0.58kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*75

قیمت: 358.000

وزن: 0.675kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*75

قیمت: 439.000

وزن: 0.828kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*90

قیمت: 519.000

وزن: 0.978kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*90

قیمت: 626.000

وزن: 1.18kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*110

قیمت: 758.000

وزن: 1.43kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*110

قیمت: 939.000

وزن: 1.77kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 6*125

قیمت: 976.000

وزن: 1.84kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*125

قیمت: 1.205.000

وزن: 2.27kg

کلاف 50 متری

لوله پلی اتیلن 6*160

قیمت: 1.620.000

وزن: 3.04kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*200

قیمت: 2.490.000

وزن: 4.69kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*250

قیمت: 3.870.000

وزن: 7.3kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*315

قیمت: 6.500.000

وزن: 11.6kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 6*400

قیمت: 10.420.000

وزن: 18.6kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

کارشناسان ما آماده هرگونه مشاوره رایگان حضوری و غیرحضوری، محاسبه قیمت و ارائه پیشنهادات متناسب با نیاز شما هستند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل کارخانه

لوله پلی اتیلن 10*20

قیمت: 62.000

وزن: 0.112kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*25

قیمت: 76.000

وزن: 0.149kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*32

قیمت: 100.000

وزن: 0.195kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*40

قیمت: 151.000

وزن: 0.295kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*50

قیمت: 231.000

وزن: 0.453kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*63

قیمت: 368.000

وزن: 0.721kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*75

قیمت: 521.000

وزن: 1.02kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*90

قیمت: 745.000

وزن: 1.46kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*110

قیمت: 1.107.000

وزن: 2.17kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*125

قیمت: 1.408.000

وزن: 2.76kg

شاخه 6 متری و کلاف 50 متری

لوله پلی اتیلن 10*160

قیمت: 2.306.000

وزن: 4.52kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*200

قیمت: 3.595.000

وزن: 7.05kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*250

قیمت: 5.610.000

وزن: 11kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*315

قیمت: 9.230.000

وزن: 17.4kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*400

قیمت: 14.840.000

وزن: 12.1kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل انبار تهران

لوله پلی اتیلن 10*20

قیمت: 68.000

وزن: 0.112kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*25

قیمت: 79.000

وزن: 0.149kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*32

قیمت: 105.000

وزن: 0.195kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*40

قیمت: 157.000

وزن: 0.295kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*50

قیمت: 240.000

وزن: 0.453kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*63

قیمت: 382.000

وزن: 0.721kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*75

قیمت: 541.000

وزن: 1.02kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*90

قیمت: 774.000

وزن: 1.46kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*110

قیمت: 1.150.000

وزن: 2.17kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 10*125

قیمت: 1.465.000

وزن: 2.76kg

شاخه 6 متری و کلاف 50 متری

لوله پلی اتیلن 10*160

قیمت: 2.395.000

وزن: 4.52kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*200

قیمت: 3.737.000

وزن: 7.05kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*250

قیمت: 5.830.000

وزن: 11kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*315

قیمت: 9.750.000

وزن: 17.4kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 10*400

قیمت: 16.000.000

وزن: 12.1kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

کارشناسان ما آماده هرگونه مشاوره رایگان حضوری و غیرحضوری، محاسبه قیمت و ارائه پیشنهادات متناسب با نیاز شما هستند.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 16 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل کارخانه

لوله پلی اتیلن 16*20

قیمت: 65.000

وزن: 0.12kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*25

قیمت: 88.000

وزن: 0.171kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*32

قیمت: 145.000

وزن: 0.279kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*40

قیمت: 219.500

وزن: 0.43kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*50

قیمت: 339.500

وزن: 0.666kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*63

قیمت: 536.000

وزن: 1.05kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*75

قیمت: 750.000

وزن: 1.47kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*90

قیمت: 1.082.000

وزن: 2.128kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*110

قیمت: 1.602.000

وزن: 3.14kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*125

قیمت: 2.100.000

وزن: 4.08kg

شاخه 6 متری و کلاف 50 متری

لوله پلی اتیلن 16*160

قیمت: 3.402.000

وزن: 6.67kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*200

قیمت: 5.305.000

وزن: 10.4kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*250

قیمت: 8.300.000

وزن: 16.2kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*315

قیمت: 13.570.000

وزن: 25.6kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*400

قیمت: 21.890.000

وزن: 41.3kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

لیست قیمت لوله پلی اتیلن 16 بار

تاریخ: 1402/12/06
تحویل انبار تهران

لوله پلی اتیلن 16*20

قیمت: 68.000

وزن: 0.12kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*25

قیمت: 91.000

وزن: 0.171kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*32

قیمت: 148.000

وزن: 0.279kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*40

قیمت: 228.500

وزن: 0.43kg

کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*50

قیمت: 353.500

وزن: 0.666kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*63

قیمت: 557.000

وزن: 1.05kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*75

قیمت: 779.000

وزن: 1.47kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*90

قیمت: 1.125.000

وزن: 2.128kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*110

قیمت: 1.665.000

وزن: 3.14kg

شاخه 6 متری و کلاف 100 متری

لوله پلی اتیلن 16*125

قیمت: 2.165.000

وزن: 4.08kg

شاخه 6 متری و کلاف 50 متری

لوله پلی اتیلن 16*160

قیمت: 3.535.000

وزن: 6.67kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*200

قیمت: 5.512.000

وزن: 10.4kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*250

قیمت: 8.600.000

وزن: 16.2kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*315

قیمت: 14.350.000

وزن: 25.6kg

شاخه 6 متری

لوله پلی اتیلن 16*400

قیمت: 23.200.000

وزن: 41.3kg

شاخه 6 متری

*قیمت لوله های فوق در صورت خرید کلاف کامل و بدون برش خوردن لوله می باشد.*

ویژگی های پلی اتیلن

ویژگی های پلی اتیلن

مزایای لوله و اتصالات دوجداره پلی‌ا‌تیلن به شرح ذیل می‌باشد:

1-مقاومت بالا در برابر خوردگي

2-محدوده دمای کاری وسیع

3-انعطاف‌پذيري ، امکان بارگيری و نصب آسان تر به دليل قابليت انعطاف بالای لوله‌ پلی اتیلن

4-اتصالات مناسب با آب‌بندی کامل

5-مقاومت جوش برابر و حتي بيشتر از لوله به دليل همگن بودن جوش و لوله

6-رفتار هیدرولیکی مناسب‌تر

7-مقاومت بالا در برابر سایش

8-وزن سبک و امکان جابجایی راحت‌تر

9-هزینه پائین انتقال و نصب

10-عبور آسان شاره در لوله های آن 

4-اتصالات مناسب با آب‌بندی کامل

5-مقاومت جوش برابر و حتي بيشتر از لوله به دليل همگن بودن جوش و لوله

مزایای لوله و اتصالات دوجداره پلی‌ا‌تیلن پارس اتیلن کیش به شرح ذیل می‌باشد:

1-مقاومت بالا در برابر خوردگي

2-محدوده دمای کاری وسیع

3-انعطاف‌پذيري، امکان بارگيری و نصب آسان تر به دليل قابليت انعطاف بالای لوله‌های پلی اتیلن

کارخانه جات همراه این واحد بازرگانی

پلیمرکده را به دوستان خود معرفی کنید

Telegram
WhatsApp
Email
Facebook
Twitter